E-MePoganja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE 

Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega mesta www.e-mepoganja.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) in Zakonom o elektronskem poslovanje na trgu (ZEPT) ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje s priporočili GZS. Spletna trgovina je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku ter urejajo delovanje, pravice uporabnika ter poslovni odnos med prodajalcem in kupcem v spletni

Prodajalec in upravljavec ponudbe trgovine na spletni strani www.e-mepoganja.si (v nadaljevanju spletna trgovina) je podjetje:
_____________________________________________________________________________________________________________
Center E vozil d.o.o
V Karlovce 31
1261 Ljubljana Dobrunje, Slovenija


Davčna številka: 26381907
Matična številka: 8354162000
TRR: SI 56043020003529523
E-pošta: info@e-mepoganja.si

Datum vpisa pri registrskem organu: 11.1.2019
(AJPES) Zaporedna številka vpisa:
______________________________________________________________________________________________________________
Splošni pogoji poslovanja veljajo izključno za nakup in prodajo blaga na daljavo za pogodbe, ki so bile s kupci sklenjene preko spletne trgovine na tej spletni strani. Splošni pogoji veljajo za vse ponudbe, dobave in storitve in prodajne pogodbe prodajalca, ne glede na to s pomočjo katerih sredstev za komunikacijo na daljavo je bil kupec seznanjen s ponudbo, če je bila pogodba sklenjena preko spletne trgovine. V okvirju spletne trgovine prodajalec upošteva samo naročila, izvedena preko predvidenega sistema nakupa spletne trgovine (spletna košarica itd..). Drugih vrst naročil (kot so npr. naročila preko e-pošte, telefona, ipd.) prodajalec ne upošteva, razen v primeru posebnega dogovora med kupcem ter prodajalcem.

»Kupec« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki kupi blago v spletni trgovini.
»Kupec potrošnik« je vsaka fizična oseba, za katero veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).
»Prodajna pogodba« je pogodba, s katero se prodajalec zavezuje, da bo blago, ki ga prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo podjetju plačal kupnino.
Z registracijo kot kupec in/ali z oddajo naročila se kupec strinja s temi splošnimi pogoji poslovanja in izjavlja, da jih je razumel. Podajalec lahko splošne pogoje poslovanja spremeni kadar koli z objavo v spletni trgovini. Z oddajo naročila se kupec strinja s splošnimi pogoji poslovanja v vsakokratno veljavni različici ob naročilu in izjavlja, da jih je razumel.
Drugi pogoji poslovanja, predvsem pogoji poslovanja kupca, veljajo samo, če jih je prodajalec izrecno priznal. Nakup v spletni trgovini ni mogoč, dokler kupec ne sprejme teh splošnih pogojev poslovanja.

Dostopnost informacij

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra), b) kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon), c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s prodajnimi storitvami in garancijami), d) dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani naj bi bil dostopen v razumljivem roku), e) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave), f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške prevoza, g) način plačila in dostave, h) časovno veljavnost ponudbe, i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka in j) pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Načini plačila

V spletnem nakupovalnem mestu prodajalec omogoča naslednje načine plačila:
- plačilo na bančni račun podjetja (predračun) in
- plačilo preko paypalla.

Prodajalec izda predračun in ga posreduje na e-mail kupca. Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku prodajalca.

Cene

Prodajalec ni davčni zavezanec, zato cene na računih ne vsebujejo DDV. Cene so izražene v Eurih (€). Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Pridržujemo si pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov).

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba v spletni trgovini ažurira in spreminja pogosto ter hitro. Cene so predstavljene kot priporočene maloprodajne cene ter spletne cene, po kateri lahko kupci kupijo blago v spletni trgovini.

Postopek nakupa, plačilo in prevzem blaga

Kupec si izbere artikel in z klikom na košarico doda v košarico. Pred oddajo naročila pregleda vsebino košarice in izvede morebitne korekture (briše artikle) in potrdi naročilo z klikom na Pojdi na blagajno. Po potrditvi nakupa (s strinjanjem- pogoji poslovanja) uporabnik dobi preko spletne strani sporočilo, da je bilo njegovo naročilo v spletni trgovini sprejeto. Avtomatsko generirano obvestilo kupca s strani prodajalca o prejemu naročila še ne velja kot sprejem naročila oz. sklenitev kupoprodajne pogodbe. Po prejetju naročila prodajalec preveri dobavljivost in naročilo potrdi. Naročilo v izjemnih primerih z razlogom lahko tudi zavrne, če se pojavi problem z dobavo. O tem obvesti kupca preko elektronske pošte ali telefona. Prodajalec si pridržuje pravico, da po potrebi pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Plačilo naročila je po predračunu ali preko paypalla.

Plačilo po predračunu je najbolj enostavna možnost plačila v spletni trgovini in je namenjena tako fizičnim kot pravnim osebam. Vsak kupec prejme predračun po e-mailu, po plačilu predračuna pa prodajalec dobavi blago v dogovorjenem roku na naslov, ki ga je kupec navedel.

Pri plačilu po predračunu je kupec znesek po predračun dolžan poravnati v 7 dneh po prejemu predračuna.u. Po izvedenem plačilu bo prodajalec začel urejati vse potrebno za predajo izdelka kupcu. Če v 7 dneh prodajalec ne prejme plačila po predračunu, naročilo stornira, posledično pa ne pride do sklenitve kupoprodajne pogodbe.

Blago do popolnega plačila ostane v lasti prodajalca.

Prodajalec ne zagotavlja popolno ažurnost in pravilnost objavljenih podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Zaradi različnih razlogov lahko prihaja do odstopa in nenamernih napak pri lastnostih artikla, cenah in zalogi.Prodajalec bo pred vsakim potrdilom naročila preveril razpoložljivosti zdelkov in o morebitnih odstopanjih obvestil kupca. Pri tem mu bo ponudil nov dobavni rok, zamenjavo izdelka za drugega ali pa odstop od naročila oz. pogodbe.

Od trenutka plačila so vse cene in drugi pogoji fiksirani, ter veljajo tako za prodajalca kot tudi za kupca.

Prodajalec si dovoljuje določene izdelke prodajati s popustom (v prodajni akciji). V teh primerih je poleg maloprodajne cene izdelka v spletni trgovini objavljena znižana cena.

Popusti ter promocijske kode se ne seštevajo (izbira ali/ali) in jih je možno pri spletnem naročilu uporabiti le enkrat.

Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide s prodajalca na kupca, ko ta blago fizično prejme ali ko blago fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje kupec.

Barvna odstopanja med barvami, prikazanimi na spletni strani, in dejanskimi barvami modelov se lahko razlikujejo glede na prikaz barve kupčevega računalnika. Zato prodajalec ne prevzema nobene garancije za ujemanje barv, prikazanih na spletni strani, z dejanskimi barvami modelov.

Kupec izdelek prevzame v prodajno razstavnem salonu prodajalca ali pa se s prodajalcem dogovori za dostavo na dom in v tem primeru pokrije stroške dostave. Vse navedbe ob cenah posameznih izdelkov veljajo brez dostave izdelka. Glede dostave izdelkov na naslove izven območja Slovenije in hkrati za tovrstne primere tudi za dostave ob reklamacijah, uveljavljanju garancij itd. se kupec in prodajalec dogovorita drugače. V teh primerih bo kupec po vsej verjetnosti moral poravnati tudi del transportnih stroškov in morebitne uvozne dajatve.

Prodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne zamude pri dostavi zaradi zamud dobaviteljev in proizvajalcev. Če zaradi okoliščin, na katere prodajalec ne more vplivati, dostava ali upoštevanje dogovorjenega roka dostave ni mogoč, je prodajalec upravičen v celoti ali delno odstopiti od izpolnitve naročila. Prodajalec bo o navedenem dejstvu nemudoma obvestil kupca. Kupec razen vrnitve že plačane kupnine po predračunu ni upravičen do kakršnekoli odškodnine iz tega naslova.

Kupec lahko pred oddajo naročila navede, da bo izdelek prevzel na navedenem domačem naslovu in se s tem avtomatično zaveže, da bo poravnal transportne stroške . V drugem primeru pa je jasno, da bo kupec izdelek prevzel v prodajno razstavnem prostoru na Letališki ulici 33 c v Ljubljani.


Vse naročene komplete, namenjene predelavi koles, prevzame prodajalec. Za prevzem kolesa v predelavo se kupec in prodajalec dogovarjata po telefonu in elektronski pošti.

Zgodovina naročil oz. pogodba je kupcu vedno dostopna – zahtevek kupec pošlje na prodajalčev elektronski naslov.

Rok dostave je različen glede na zalogo izdelka, načeloma rok dostave ni daljši od 10 delovnih dni, v izjemnih primerih je izjemoma lahko daljši, a ne daljši od 30 delovnih dni.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga prodajalcu sporoči na kontaktni e-naslov, da odstopa od nakupa ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je sporočilo oddana v roku. Vrnitev naročenega blaga podjetju v roku 14 dni od prejema je enakovredna sporočilu o odstopu od pogodbe. Če je kupec odstopil od pogodbe, mu bo prodajalec vrnil vsa opravljena plačila in sicer takoj, ko bo mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto vrniti podjetju v 14 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka. Prejeto blago in originalno embalažo mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini (nerabljeno), razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Blago lahko v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe kupec vrne na dva načina:

• kupljeno blago pošlje z računom in vso pripadajočo dokumentacijo na naslov prodajalca, s pripisom Vračilo blaga. Neposredne stroške vračila krije kupec.

• s kupljenim blagom se na lastne stroške osebno oglasi na naslovu prodajalca in tam opravi vračilo kupljenega blaga skupaj s pripadajočo dokumentacijo.

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od odstopa od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede z istim plačilnim sredstvom kot je bilo kupljeno, razen v primeru če je dogovorjeno drugače.

Odstop od pogodbe ni mogoč pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo (npr.: kolo predelano po željah kupca, letve po naročilu kupca, barve izrecno naročene na željo kupca,..).


Odstop od pogodbe ni mogoč tudi pri pogodbah katerih predmet je blago, ki je izven rednega prodajnega asortimana prodajalca. V tem primeru je kupec pri ponudbi opozorjen.

Zahtevki za povračilo brez soglasja prodajalca

V primeru povračila brez soglasja prodajalca bo prodajalec takoj sprožil postopek izvršbe in prijavil krajo denarja/izdelka (chargeback). Prodajalec si pridružuje pravico, da zaračuna dodatne administrativne stroške pri obdelavi povračilnih zahtevkov preko sistema PayPal. Vsa vračila, ipd. morajo potekati izključno preko uradnega meila in podatkov, ki so objavljeni v splošnih pogojih.

Reklamacija

Vsi izdelki zapustijo skladišče z embalažo v popolnem stanju (brez poškodb).

V primeru, da kupec prejme izdelek direktno na dom oziroma izbrani naslov, mora ob prejemu preveriti, če se številka paketa ujema s poslanim. Prav tako mora kupec pregledati zunanjost paketa in v primeru znakov vidnih poškodb ali neustreznega ravnanja, ki bi lahko vplivalo na poškodbo izdelka, dostavljalcu sporočiti, da zapiše na dostavni list ''PAKET JE VIDNO POŠKODOVAN'', preden podpise prevzem izdelka. Istočasno kupec slika vidne poškodbe paketa.

Po prevzemu izdelka ima kupec največ 5 dni časa, da odpre pošiljko in preveri, če so vsi ustrezni deli dobavljeni in nepoškodovani. V primeru, da kakšen sestavni del manjka ali je poškodovan, ima kupec največ 5 dni časa od dneva prevzema izdelka, da to prijavi prodajalcu z dokazili (potrdilo o datumu prevzema in slikami manjkajočih ali poškodovanih delov).

V primeru, da kupec izbere opcijo prevzema izdelka v prodajno razstavnem salonu na Letališki ulici 33 c v Ljubljani, veljajo enaki pogoji, kot so navedeni v prejšnjih dveh odstavkih. Vse aktivnosti prevzema in pregleda izdelka v tem primeru opravi prodajalec, odgovornost glede prevzema, poškodb ali manjkajočih delov kot tudi brezhibnega delovanja prevzame prodajalec.

 Garancija

Vsak izdelek mora kupec upravljati v skladu z navodili za uporabo, ki jih prejme skupaj z izdelkom. Pomembno je ločiti zagon izdelka kot tudi kasnejše delovanje. Za obe fazi so v navodilih za uporabo natančno določeni postopki. Garancija krije napake v izdelavi kot nedelovanje naprave.

Kupec ni upravičen do garancije v garancijskem roku, kadar ni deloval v skladu z navodili za uporabo in/ali če ne uspe predložiti dokazilo o nakupu izdelka (predložiti mora številko oz. koda izdelka ter račun).

Večina artiklov v ponudbi ima garancijo. Če ima izdelek priložen garancijski list, lahko kupec garancijo uveljavljate neposredno pri prodajalcu.

Izdelki imajo časovni rok garancije, kot je navedeno na internetni strani ali/in na garancijskem listu. Garancija se lahko uveljavlja v fazi prejema izdelka ali delovanja izdelka od prejema do časa garancije za posamezni izdelek. Garancija je veljavna ob predložitvi računa, številki oz. kodi izdelka in ob upoštevanju navodil za uporabo.

Za večino izdelkov velja 2 letna garancija, če se seveda izdelki uporabljajo v skladu z navodili in niso bili drugače poškodovani. Garancija na baterije je 12 mesecev.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje kolesa v garancijskem roku, ki začne teči na dan izročitve kolesa kupcu.

Po preteku garancijskega roka proizvajalec zagotavlja nadomestne dele.


Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov od mesta nakupa do proizvajalčevega naslova, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača proizvajalec.

V primeru napake ali nedelovanja izdelka kupec obvesti prodajalca na elektronski naslov: info@e-mepoganja. Kupec v sporočilu navede naslednje podatke:

Podatek o kupcu (ime, priimek, naslov)
Kopijo računa
Opis napake oz. težave
Izpolnjen garancijski list (najdete ga v navodilih za uporabo)
Po možnosti priložite tudi sliko napake

Nekatera servisna dela, kot so zamenjava posameznih delov ali manjša popravila, bo opravil prodajalec sam, v primeru obsežnejših servisnih del pa bo prodajalec kupcu poslal servisni nalog za obisk pooblaščenega servisa, pred tem pa seveda vzpostavili stik s proizvajalcem.

Pred popravilom na pooblaščenih servisnih enotah je v garancijskem roku obvezna potrditev posega s strani prodajalca. V nasprotnem primeru garancije ne bo mogoče uveljavljati.

Tudi po poteku garancijskega obdobja bo prodajalec kupcu nudil svoje storitve s ciljem zagotavljanja brezhibnega delovanja izdelka in zadovoljstva kupca.


Odgovornost za stvarno napako

Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot) določa, da mora prodajalec kupec izročiti blago v skladu s pogodbo. Prodajalec odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna (37. Člen ZvPot):

1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
• odpravi napako na blagu ali
• vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
• blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
• vrne plačani znesek.

Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot)

Kupec o napaki obvesti prodajalca. V pisnem obvestilu o napaki natančneje opiše napako in prodajalcu omogoči, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko kupec sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga obvestilo pošlje v prodajno razstavni prostor. Obvestilo o napaki kupec prodajalcu sporoči osebno, preko elektronske pošte ali ga pošlje na naslov podjetja.

Kupec, ki je obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. O vsem tem se prodajalec uskladi s proizvajalcem.

V kolikor pri kupcu prejeta količina odstopa od količine na dobavnici in računu, je dolžan pisno obvestiti osebje pri prodajalcu takoj ob prejemu blaga, najkasneje pa naslednji delovni dan.


Pritožbe in spori

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalec se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se pošlje pisno na sedež podjetja. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Prodajalec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost spora kupca, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato se prodajalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Prodajalec bo po potrebi oziroma ob nejasnem naročilu stopil v stik s kupcem preko telefonskega pogovora ali preko elektronske pošte. S tem kupec nima nobenih dodatnih stroškov.

Platforma za reševanje sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SL

Komunikacija

Prodajalec bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Telefonska številka zabeležena kot kontakt za spletno stran letev.si je plačljiva in se plača skladno s cenikom osnovne tarife prodajalca telekomunikacijskih storitev.

Varstvo osebnih podatkov

Ob prvem obisku spletne trgovine se na računalnik uporabnika shrani "piškotek" (cookie), ki ga lahko sam odstrani ali pa z ustreznimi nastavitvami prepreči, da bi se shranil. Piškotki so datoteke, namenjene boljši komunikaciji s spletnim mestom in koristijo za optimiziranje delovanja spletnih strani in pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu. Preko teh datotek prodajalec ne more priti do osebnih podatkov ali podatkov, ki so na uporabnikovem računalniku, razen tistih, ki so javno dostopni (tip brskalnika, tip operacijskega sistema, itd.).

Podatki, ki jih kupec posreduje pri registraciji ali nakupu v spletni trgovini ali kako drugače preko e-pošte, telefona, faksa ipd. so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Kupec ob posredovanju podatkov podaja osebno privolitev, da lahko prodajalec obdeluje osebne podatke, ki mu jih je posredoval. Prodajalec lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o naročilu, o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega oglasnega gradiva. Za namene obveščanja uporabnik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so telefon, sms, e-pošta ipd.

Navedene podatke lahko prodajalec obdeluje za lastne potrebe do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu in se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen, kolikor je to dolžan v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Prodajalec bo pridobljene podatke varoval ter preprečevalo njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Napotki o uporabi/izjava o soglasju z varstvom podatkov

Uporabniki se strinjajo, da uporaba spletni strani poteka po tukaj navedenih pogojih:

Prodajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi informacij v spletni trgovini. Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli spreminjati vsebino spletne trgovine brez predhodnega obvestila in ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice teh sprememb.

Vse vsebine (besedila, slike, zvočne datoteke ter animacije in video posnetki) in oblika spletne strani prodajalca so namenjeni izključno za osebno informiranje kupcev in so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Izseke je dovoljeno kopirati, shraniti in obdelovati samo za zasebno uporabo, vsaka nadaljnja uporaba je dovoljena le ob predhodni privolitvi prodajalca.

Uporaba spletne strani poteka na lastno odgovornost. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebine tujih spletnih strani, na katere je uporabnik preusmerjen preko hiperpovezav. Prodajalec se s tem izrecno distancira od vseh vsebin, vseh povezanih tretjih strani in si teh vsebin ne lasti. Ta izjava velja za vse prikazane povezave in za vse vsebine strani, do katerih vodijo povezave. Vsi podatki te ponudbe so zaščiteni z avtorskimi pravicami kot zbirke podatkov in mehanizmi za zbirke podatkov.

Dostopnost informacij

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

• identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, davčna in matična številka, številka registrskega vložka),
• kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
• bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
• dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
• pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
• vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
• način plačila in dostave,
• časovno veljavnost ponudbe,
• rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od pogodbe,
• pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Veljavna zakonodaja

Kupoprodajna pogodba je sklenjena po slovenskem pravu, kot mesto izpolnitve, ki izhaja iz kupoprodajne pogodbe, pa velja naslov prodajalca v Sloveniji.

Vse morebitne spore, ki bi nastali z uporabo spletne trgovine med kupcem in prodajalcem bosta stranki poizkušali reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.

                                                                                                                               V Ljubljani, marec 2019

Povzetek košarice
Zapri
Nazaj na vrh