E-MePoganja

Kdo lahko pridobi subvencijo?

 • Vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
 • Fizična oseba s slovensko davčno številko
 • Med fizične osebe spadajo tudi samostojni podjetniki, če e-kolesa ne bodo uporabljali za pridobitno dejavnost


Katera kolesa so lahko predmet subvencije?

 • Največja nazivna moč motorja je lahko 250W.
 • Pomoč motorja se mora izklopiti, ko kolo doseže hitrost 25 km/h
 • Kolesa morajo biti serijsko opremljena z blatniki in lučmi (kasnejše nadgradnje niso dovoljene)
 • E-kolesa morajo ustrezati standardu EPAC – BS EN 15194:2017 (vsa električna kolesa v naši ponudbi ustrezajo temu standardu)
 • Končna cena z upoštevanim popustom ne sme presegati 2.500,00 EUR z vključenim DDV


Kakšni subvencijo lahko prejmete?

 • Subvencija znaša 25% celotnega zneska, vendar ne več kot 500,00 EUR

Kako do subvencije?

 • Vlogo se odda elektronsko na spletni aplikaciji Borzen od 3. 6. 2024 do porabe sredstev - https://borzen.si/sl-si/podpore-za-mobilnost/subvencije-za-nakup-elektricnih-koles
 • Za oddajo je potreben eden izmed naslednjih načinov podpisa: kvalificirani digitalni podpis, elektronski podpis ali podpis s prejemom kode na e-naslov
 • Obdobje upravičenosti za sofinanciranje nakupa električnih koles je od vključno dneva objave javnega poziva v Uradnem listu RS (to je od vključno 31. 5. 2024) do dne veljavnosti tega javnega poziva.
Kaj potrebujete za uveljavljanje subvencije ?

 • Vloga mora biti sestavljena iz dokazil, ki jih morata priskrbeti kupec in prodajalec.  


Dokazila s strani PRODAJALCA

 1. Račun o nakupu e-kolesa s podatki prodajalca (naziv, matična ali davčna številka prodajalca, znamka in naziv kolesa, količina, datum nakupa, datum dobave in cena z DDV ter ime in priimek kupca; račun se mora glasiti na ime upravičenca), izdan v obdobju upravičenosti. Predračun se ne šteje kot ustrezno dokazilo.
 2. Veljavno garancijo, iz katere je razviden model e-kolesa, serijska številka e-kolesa, datum nakupa in številka računa.
 3. Izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo prodajalca - https://borzen.si/Portals/0/Podpore%20za%20mobilnost/IZJAVA%20PRODAJALCA_3_6_2024_izpolnjevanje.pdf?ver=YWDl4Jm7SVkUBOt6wJfwlw%3d%3d.


Dokazila s strani KUPCA

 1. Dokazilo o posesti e-kolesa : fotografijo, na kateri se vidi celotno e-kolo.
 2. Potrdilo o izvedenem plačilu nakupa e-kolesa , razen če je na računu jasno navedeno, da je bil račun plačan s kreditno kartico, debetno kartico ali gotovino. V primeru, ko se e-kolo plačuje na obroke ali na kredit , je potrebno predložiti ustrezno listino, ki dokazuje, da je do nakupa dejansko prišlo:
 3. Izpolnjeno in podpisano izjavo upravičenca  oz. pooblastilo, če vlogo odda pooblaščenec upravičenca - izpolnjeno in podpisano izjavo upravičenca .
Povzetek košarice
Zapri
Nazaj na vrh